,
Loading...

Het bewonerscollectief wil het buurtgevoel en de sociale cohesie in de wijk bevorderen, ook als bepaalde wijkdelen nog niet vertegenwoordigd zijn in een bewonersvereniging. We stimuleren het elkaar opzoeken, we gaan met een gezamenlijke agenda met de Gemeente in gesprek en we faciliteren evenementen en bijeenkomsten die bijdragen aan sociale cohesie en een betere leefomgeving.

De komende tijd zijn we op zoek naar bewoners met een warm hart voor hun buurt en interesse om een steentje bij te dragen aan positieve verandering in onze wijk. Zin om mee te denken?

Stuur een mailtje naar info@maritiemdistrict.nl met als onderwerp “Bewonerscollectief” en we nemen contact op!