,
Loading...

Meer samenwerking genereren in het Maritiem District versterken. Dat is de ambitie van onze stichting. Ons doel is om de leefbaarheid en levendigheid te versterken. We organiseren en faciliteren evenementen welke daaraan bijdragen. Ook vormen we een platform voor bewoners(-verenigingen), VvE’s, ondernemers en de gemeente in de buurt. Met elkaar werken aan projecten welke het wonen, werken en recreëren in onze wijk nóg aangenamer maken. Door met elkaar in gesprek te gaan, ontstaan dialogen, mogelijkheden en oplossingen. Over rust en reuring. Over parkeren en verkeer. Over toerisme. Over groen. Samen bereiken we meer dan alleen.

Onze 3 kerndoelen:

  • ontwikkelen van een breed gedragen visie op de openbare ruimte

Met toenemende bewoners- en bezoekersaantallen is de huidige benutting niet meer actueel. De ruimte is schaars, en voor verschillende stakeholders betekent dit dat belangen uiteen kunnen lopen. Door samen op zoek te gaan naar oplossingen, verbeteren we de kwaliteit van de woon-, werk- en leefomgeving.

  • toekomstbestendig stimuleren van bedrijvigheid

De transitie van de wijk gaat hand in hand met economische ontwikkelingen. Tegelijk is het moeilijk te overzien waar het heen gaat met de wijkidentiteit. Het is daarom belangrijk met alle stakeholders op zoek te gaan naar de noden en wensen in de wijk. Wat willen we ervaren, uitdragen en uitstralen.

  • bevorderen van samenwerking en het buurtgevoel

Veranderingen in de wijk brengen de sociale samenhang in het gedrang. Dialogen blijven voeren en pijnpunten bespreekbaar maken, blijven belangrijk om in te kunnen spelen op de ontwikkelingen. Door evenementen te organiseren, dragen we bij aan een kwalitatieve beleving van het Maritiem District als woon-, werk- en “wauw”-bestemming.

Sinds onze totstandkoming organiseerden we verschillende bewonersavonden en evenementen. De komende tijd gaan we volop verder aan de slag met netwerken, brainstormen en bij elkaar komen om onze doelen te bereiken. Interesse? Neem contact op!

Bestuur

Bieke van Schijndel (Voorzitter)

Sander Waterval (Penningmeester)

Ton Hess

Edwin van Holland

Rein Schuddeboom

Sven Gelderblom

Mirte Söhngen