,
Loading...

Het Waterstadgenootchap

Samenwerking

Het Waterstadgenootschap zoekt en vindt samenwerking met:
Museum Rotterdam, Roterodamum, B.O.O.R., Cultuurscouts, Willem de Kooning Academie, Platform Wederopbouw Rotterdam, Stichting Maritiem District, Stichting Erfgoedhavens, The Red Apple Marina, diverse VvE’s, Bewonersvereniging Leuvekwartier, Architectuur Instituut Rotterdam, de VSWR (Vereniging Scheepseigenaren Waterstadhavens Rotterdam), geïnteresseerde ondernemers en bewoners, etc.

Een aantal voorbeelden

Met de gemeentelijke archeologische dienst (B.O.O.R) werken we samen sinds het eerste Rotterdam Water Weekend in 2017. Tijdens de opgravingen op bouwlocatie Our Domain (voorheen Bright) zijn we goed op de hoogte gehouden. Een van de doeken met een historische kaart uit 1599 van Waterstad hebben we in bruikleen.

Tentoonstellingsproject 9 leeuwen Willem de Kooning Academie 2017

Met de Willem de Kooning Academie nemen we deel aan diverse manifestaties. We geven studenten informatie over de (geschiedenis van de) omgeving. Het Waterstad-genootschap helpt hen aan ideeën en ruimten voor projecten.

Stand B.O.O.R. tijdens Rotterdam Water Weekend 2017 met een kleine archeoloog

Bij manifestaties in het Maritiem District, zoals het Wijnhavenfestival en het Oude Havenfestival, is het Waterstadgenootschap aanwezig met een informatiestand en organiseren we mini-exposities en rondleidingen.

Oude Havenfestival, 2019

In samenwerking met het Platform Wederopbouw Rotterdam stelden we in het najaar van 2020 de foto-expositie “Waterstad, Wederopbouw en Wonen” samen.

Foto-expositie in The Red Apple, 2020

Historie als inspiratie

In het depot van Museum Rotterdam bevinden zich bouwdelen uit de oude stad, ornamenten, gevelstenen en gevelbeelden, die na afbraak van panden of na het bombardement van mei 1940 in de gemeentelijke collectie terechtkwamen. Het museum ziet graag initiatieven om dit historische erfgoed terug te brengen naar de oorspronkelijke locatie. Een inventarisatie bracht ons op meerdere projecten. De eerste match is gemaakt: de twee gevelbeelden Maas en Rotte keren terug naar de Glashaven. Architectenbureau Klundert heeft toegezegd de beelden in de nieuwbouw van de Glashaventoren op te nemen.
Inmiddels krijgen we steeds meer vragen van ondernemers en ambtenaren over de lokale geschiedenis, ter inspiratie voor toekomstige ontwikkelingen. Bouwers en ondernemers willen graag met historische beelden of foto’s het rijke verleden van het Maritiem District oproepen.
Het idee is om meerdere grote foto’s te plaatsen op opvallende geschikte plekken, zoals de foto van het luchtspoor op de garageramen van woontoren Wijnhaeve (zie hierboven). Het fotoproject is met steun van de gebiedscommissie tot stand gekomen en in 2018 feestelijk gepresenteerd aan ruim 60 bewoners en buurtgenoten. Een tijdelijke minitentoonstelling met historische foto’s van het luchtspoor werd enthousiast ontvangen, evenals de folder “Het Luchtspoor”.

We merken steeds vaker dat (toekomstige) bewoners graag meer willen weten over de plek waar ze (gaan) wonen. Het lijkt ons een goed idee om te kiezen voor gerichte informatie aan huidige en toekomstige bewoners door een minitentoonstelling op locatie te organiseren, bijvoorbeeld op een open dag van een nieuwbouwproject. Eventueel kan dit gecombineerd worden met een lezing of een rondleiding. Naast deze concrete plannen willen we graag meer verschillende historische accenten in de wijk aanbrengen. Zowel binnen als in de buitenruimte. De thema’s in onze folders dienen als leidraad. Afhankelijk van het thema kan dat accent licht zijn tot nadrukkelijk aanwezig, eenmalig of blijvend. We werken graag samen met iedereen, die de geschiedenis van het Maritiem District een warm hart toedraagt.

Folders en plannen

Veel van onze kennis heeft inmiddels zijn weerslag gekregen in een tiental folders die elk een deelaspect belichten van Waterstad. Onder de gezamenlijke titel “Het geheim van Waterstad” proberen we steeds een brug te slaan vanuit de huidige situatie naar het verleden en vice versa.
De onderwerpen in de folders geven niet alleen informatie, maar zijn ook voorzetten voor plannen om de thema’s in de wijk zichtbaar te maken. Sommige plannen zijn al concreet. Andere wachten op uitwerking al of niet in samenwerking met derden. U vindt de folders als u hier klikt.

Contact met ons via e-mail: info@waterstadgenootschap.nl

Myranda Mulder
Fieke Bregman
Margreet Doe
Elbrig de Groot

Hier vindt u de link naar het interview met de leden van het Waterstadgenootschap voor de Kroniek van het Historisch Genootschap Roterodamum.